Inschrijven en reglement ringsteken Kerklaan

Inschrijven aanspanningen / bak- en transportfietsen
Inschrijven bij voorkeur vooraf via deze website. Het inschrijfformulier en het reglement kan onderaan dit artikel worden gedownload. Inschrijven op de dag zelf kan nog tussen 11.00 en 11.30 uur in het Vitusgebouw. Om 11.30 uur sluit de inschrijving dus kom op tijd! Er is geen mogelijkheid meer later in de middag in te schrijven. Bij deelname met een 'Jeugd' aanspanning moet de ringsteker(ster) 15 jaar of jonger zijn. Dus wanneer bijvoorbeeld twee mensen op een aanspanning 16 jaar of ouder zijn en met shetlander(s) meedoen vallen zij onder de categorie 'Senior' aanspanningen.

Inschrijving en deelname aan het ringsteken geschiedt geheel voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid en staat open voor geoefende menners. De organisatie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden t.a.v. eventuele calamiteiten. Verzekering is derhalve een zaak van de deelnemer(ster) zelf.