Keuring versierde aanspanningen verhuist naar de middag

De keuring van de versierde aanspanningen is de laatste jaren minder populair geworden. Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken maar de belangrijkste is de hedendaagse tijd. Alles gaat nu eenmaal veel sneller en vooral bij de deelnemers is het wachten een probleem geworden. De uitslag van de vorig jaar gehouden enquête gaf dit in grote lijnen ook aan.

Een groep van direct betrokkenen is bij elkaar gekomen en iedereen was het eens dat het anders moet en kan zonder de traditie te verliezen. Het is immers zo dat het ringsteken in de middag al jarenlang kan rekenen op grote belangstelling van deelnemers en publiek.

Wijziging tijdstip en categorieën
In navolging van het ringsteken in Laren en Eemnes is een programma samengesteld waarbij zowel de keuring van de versierde aanspanningen als het ringsteken in de middag zal plaatsvinden. Dit brengt vanzelfsprekend een aantal wijzigingen met zich mee. In de nieuwe opzet zijn er geen categorieën meer waarin gekeurd zal worden maar zijn er, afhankelijk van het aantal deelnemers, 3 tot 5 prijzen beschikbaar bij zowel de pony- als de paardenaanspanningen. Er is een extra prijs beschikbaar voor een aanspanning die met bloemen is versierd en niet in de prijzen voor de gewone keuring in aanmerking komt. Zo willen we stimuleren dat de bloemversiering extra aandacht krijgt omdat er vroeger enkel met bloemen werd versierd. Op deze manier houden we die traditie in leven.
Het startgeld voor een ieder die met een versierde aanspanning komt blijft hetzelfde en er zal geen inschrijfgeld voor het ringsteken worden gevraagd. De prijzen zijn in waarde hoger geworden en de wisselbekers hebben waar nodig een andere bestemming gekregen.
De keuring zal door het nieuwe programma veel sneller verlopen en er zijn maar drie juryleden aanwezig. Deze jury heeft ook tijdens het ringsteken nog de gelegenheid om hun definitieve oordeel te geven.
Wij hebben er vertrouwen in dat deze wijziging een veel beter, sneller en aantrekkelijker geheel is en nog vele jaren gehanteerd kan worden. Op deze manier blijft de mooie traditie van de versierde aanspanningen en het ringsteken behouden voor nu en in de toekomst!

Maandagmiddag programma op de Kerklaan:

11.30 – 12.00 Inschrijven in het Vitusgebouw voor alle deelnemers ringsteken, ook de bak- en transportfietsen.


Ponyaanspanningen
13.00 Ponyaanspanningen verzamelen bij de Vituskerk.
13.15 – 13.45 Keuring van de Ponyaanspanningen.
13.45 – 14.00 Defilé Ponyaanspanningen stapvoets over de Kerklaan.
14.00 Aanvang ringsteken Ponyaanspanningen.
14.45 Prijsuitreiking versieringen en ringsteken, Ponyaanspanningen.

Bak- en transportfietsen
15.00 Aanvang ringsteken Bak- en transportfietsen. Opstellen op de Venenweg. Aansluitend prijsuitreiking.

Paardenaanspanningen
15.00 Paardenaanspanningen verzamelen bij de Vituskerk.
15.15 – 15.45 Keuring van de Paardenaanspanningen.
15.45 – 16.00 Defilé Paardenaanspanningen stapvoets over de Kerklaan.
16.00 Aanvang ringsteken Paardenaanspanningen.
16.45 Prijsuitreiking versieringen en ringsteken Paardenaanspanningen.

Tip voor alle deelnemers:
Lees het reglement dat is uitgedeeld aandachtig door om misverstanden te voorkomen.