zondag, 11 september 2022

Op maandag 22 augustus 2022 was op de Kerklaan tussen de activiteiten met de ‘Jeugd’-aanspanningen en de ‘Senior’-aanspanningen, het ringsteken met bak- en transportfietsen.
Foto's: Gerrit Roodhart

Op maandag 22 augustus 2022 vanaf 12.45 uur was op de Kerklaan achtereenvolgens: keuring van versierde ‘Jeugd’-aanspanningen, ringsteken met ‘Jeugd’-aanspanningen, keuring van versierde ‘Senior’-aanspanningen en ringsteken met ‘Senior’-aanspanningen.
Foto's: Gerrit Roodhart

Op zaterdag 20 augustus 2022 was vanaf 10.00 uur het ringsteken op ongezadelde pony's op het terrein van Stad en Lande Ruiters.
Foto's: Gerrit Roodhart

Woensdag 24 augustus 2022 vonden op het Oranjeweitje aan de Torenlaan de Blaricumse Volksspelen plaats met touwtrekken, handicaprace en kindertouwtrekken.
Foto's Gerrit Roodhart

Op dinsdag 23 augustus 2022 was vanaf 15.00 tot 19.00 uur in het Vitus aan de Kerklaan de ontmoetingsmiddag voor (oud)Blaricummers.
Foto's: Gerrit Roodhart

De tradionele Vossenjacht voor Solexen werd op zondag 21 augustus 2022 vanaf 12.00 uur gehouden op het Oranjeweitje aan de Torenlaan. Het thema dit jaar was:Straatnamen in Blaricum’.
Foto's: Gerrit Roodhart

Op zondag 21 augustus 2022 vond vanaf 14.00 uur de keuring van versierde kinderfietsjes plaats op het Oranjeweitje aan de Torenlaan.
Foto's: Gerrit Roodhart