Reglement Touwtrekken

 1. Aanmelding/inschrijving dient tijdig en overeenkomstig de aanwijzing van de wedstrijdleiding plaats te vinden.
 2. Tijdens de wedstrijden mag er één coach per ploeg op het wedstrijdterrein. Deze coach moet herkenbaar zijn en gelijktijdig met de ploeg zijn opgegeven.
 3. Tijdens de wedstrijden mogen er geen supporters en/of publiek op het wedstrijdterrein aanwezig zijn.
 4. De start zal worden uitgesteld c.q. de wedstrijd zal worden stilgelegd tot iedereen zich achter de afzethekken bevindt.
 5. De ingeschreven ploeg mag uit maximaal 6 (zes) ploegleden bestaan en de ploegleden behoren van hetzelfde geslacht te zijn.
 6. Na aanvang van de wedstrijd mag geen wisseling van deelnemers plaatsvinden, tenzij er duidelijk sprake is van tijdens de wedstrijd opgelopen blessures, een en ander ter beoordeling door de wedstrijdleiding.
 7. Tijdens de wedstrijd mag er aan het touw niet van positie gewisseld worden.
 8. Tijdens de wedstrijd moeten de deelnemers in staande houding verkeren, na 3 waarschuwingen van de baancommissaris volgt automatisch diskwalificatie.
 9. Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers geen spikes of schoenen met noppen dragen. Tevens zijn stalen platen onder de hakken verboden.
 10. Alle aanwijzingen van/door de wedstrijdleiding dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
 11. Bij het niet voldoen aan bovengenoemde regels volgt direct diskwalificatie.
 12. In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet is, is de uitspraak van de jury bindend.

_________
N.B.: Om het ongedwongen karakter van deze traditionele middag te kunnen blijven handhaven, streven wij naar deelname van ploegen die niet eerder in competitieverband hebben getrokken.