Reglement Ringsteken voor Aanspanningen

Ringstekers(sters) van 15 jaar of jonger doen mee met de ‘JEUGD’ aanspanningen.
‘JEUGD‘ aanspanningen op nummer opstellen bij de kerk, uiterlijk om 12.45 uur.

Ringstekers(sters) van 16 jaar of ouder doen mee met de ‘SENIOR’ aanspanningen.
‘SENIOR’ aanspanningen op nummer opstellen bij de kerk, uiterlijk om 14.30 uur.

Reglement ringsteken:
De stok dient ACHTER het dwars houtje vast gehouden te worden.
Er hangen twee ringen. Na het raak steken van de eerste ring, DEZE OP DE STOK HOUDEN en vervolgens de tweede ring steken.
Één ring raak = 1 punt,
twee ringen raak maar de eerste NIET op de stok gehouden = 2 punten,
twee ringen raak en beide ringen op de stok gehouden = 3 punten.
Het paard of de pony dient in een goede DRAF onder de ring door te gaan. Beoordeling hiervan is geheel aan de jury.
Galopperen is verboden.

Er is één proefronde waarbij twee ringen gestoken kunnen worden.
De wedstrijd bestaat uit drie ronden, waarbij dus maximaal 9 punten gehaald kunnen worden.

Bij een gelijk aantal punten wordt er gekampt.
Het kampen zal uit één ronde bestaan waarbij maximaal 3 punten gehaald kunnen worden.
Is er na deze ronde nog geen beslissing gevallen dan moet in de volgende ronde, met de andere hand, opnieuw gestoken worden.
Tijdens de eerste drie ronden wordt genoteerd met welke hand gestoken is.
Hier kunnen dus geen misverstanden over bestaan.

Vanwege de risico’s voor deelnemers en publiek dient u op een verantwoorde wijze te rijden. Verder dient u over goed materiaal en een W.A.-verzekering te beschikken. Deelname is geheel voor eigen risico.

STOKKEN NA AFLOOP INLEVEREN A.U.B.

VEEL SUCCES

« Inschrijfformulier touwtrekken