Handicaprace

24 augustus 2022 | 13.30 - 17.00 uur

13.30 uur: op het Oranjeweitje aan de Torenlaan
De handicaprace wordt geheel door de Vrijwillige Brandweer in grote geheimzinnigheid bedacht en uitgetest. De laatste jaren wordt er gewerkt met een thema. Wat dat dit jaar gaat worden? Dat weet nog bijna niemand, maar het zal vast weer een pakkend onderwerp zijn.

Op woensdagmorgen vroeg wordt er druk gebouwd door de leden van de Vrijwillige Brandweer om het parcours zo aantrekkelijk en spannend mogelijk te maken. Dit zowel voor de deelnemers als voor het in grote getale aanwezige publiek. De traditionele kuil zal ook dit jaar weer niet ontbreken. Deze kuil wordt zoals elk jaar belangeloos gegraven door de firma Groenestein van de Schapendrift. De winnaars van de Frans Ruijter wisselbokaal waren de laatste keer (2019) Kim de Graaf en Frank de Winter.

Inschrijfgeld kan ter plaatse worden betaald tussen 12.00 en 13.30 uur. Deelnemen aan de handicaprace is vanaf 16 jaar; het aantal deelnemende paren (een paar bestaat uit een man en een vrouw) is maximaal 40.
Inschrijfgeld handicaprace, per paar: € 5,-

NB. Geen glas op het Oranjeweitje. Dus geen flessen (alcoholische) drank meenemen. Dit geldt voor iedereen: deelnemers én toeschouwers!

Tenslotte
•    Denk bij alle evenementen om uw eigen veiligheid en om die van uw (klein) kinderen. Blijf achter de hekken en op afstand van de paarden.
•    Ook de traditionele kuil met water blijft voor groot en klein een gevaarlijke magneet.
•    Houd u alstublieft uw kinderen achter de hekken van het Oranjeweitje, zo kunnen de spelen rustig verlopen en gebeuren er geen ongelukken.
De Blaricumse feestweek moet voor iedereen een FEEST zijn.


Tijdens de kermisweek
 geen gebruik van glaswerk
Ook de Oranje Vereniging ontkomt niet aan de steeds scherper wordende regelgeving met betrekking tot veiligheidseisen. Vanaf 2018 zijn wij dan ook genoodzaakt om onderstaande regel in acht te nemen. Bij alle activiteiten van de Oranje Vereniging is het gebruik van glaswerk en metaal (bestek) niet toegestaan. Dat betekent, in tegenstelling tot wat u wellicht gewend bent te doen, dat het meenemen van drank in glaswerk en metaal bestek niet is toegestaan. Wij zijn verplicht hier op toe te zien. De Oranje Vereniging heeft een bar bij alle locaties waar zij activiteiten organiseert. Hier worden consumpties in plastic bekers geschonken. Tevens zijn er speciaal voor het plastic oranje afvalcontainers aanwezig. Wij vertrouwen op uw medewerking zodat u het mede mogelijk maakt dat wij onze activiteiten probleemloos kunnen blijven verzorgen.
Proost in Plastic