Inschrijfformulier lidmaatschap Oranje Vereniging Blaricum

 

 

 

Geachte dorpsgenoot

Wilt u helpen de jaarlijkse activiteiten van de Oranje Vereniging in ons dorp in stand te houden, dan kunt u ons steunen met een jaarlijkse bijdrage. Meld u aan d.m.v. dit formulier. Door lid te worden van onze vereniging helpt u ons enorm. Voor minimaal EUR. 15,- per kalenderjaar bent u al een steunpilaar!

Het lidmaatschapsgeld svp tegelijk met uw aanmelding overmaken naar IBAN: NL25 RABO 0334 9957 01 van de ledenadministratie van de Oranje Vereniging Blaricum.

Als (nieuw) lid ontvangt u jaarlijks in de maand juli uw lidmaatschapskaart, welke tevens gebruikt kan worden als toegangskaart voor 2 personen tijdens de openingsavond met vuurwerk van de Blaricumse kermis bij restaurant “Rust Wat”.


Bent u al lid? Geef dan hier uw e-mailadres aan ons door!

Dan kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van onze activiteiten.