OVB jaaragenda 2019

JAARVERGADERING OVB
woensdag 20 maart
◆ Jaarvergadering 2018

KONINGSDAG
zaterdag 27 april
◆ Blaricummerie, kindervrijmarkt, kunststraat

KERMISWEEK BLARICUM

zaterdag 17 augustus
◆ Ringsteken (ongezadeld) op het Ziekenweitje
◆ Lol met je knol
◆ Kermisvoetbaltoernooi
◆ Lampionnenoptocht
◆ Optreden live-band en vuurwerk op Rust Wat
zondag 18 augustus
◆ Vossenjacht solexen
◆ Presentatie verenigingen
◆ Versierde kinderfietsjes
maandag 19 augustus
◆ Keuring versierde aanspanningen
◆ Ringsteken aanspanningen en
 bak- en transportfietsen
dinsdag 20 augustus
◆ Ontmoetingsmiddag (oud)Blaricummers in Vitus
woensdag 21 augustus
◆ Volksspelen i.s.m. de Blaricumse brandweer

SINTERKLAAS INTOCHT
zaterdag 23 november
◆ Sinterklaas arriveert in Bijvanck en Oude Dorp

Vrijdag 24 augustus was er een ‘dank-je-wel’ BBQ voor de vrijwilligers van de Oranje Vereniging Blaricum die tijdens de Blaricumse kermisweek hadden meegeholpen bij de diverse activiteiten. Bij deze gelegenheid overhandigde burgemeester Joan de Zwart-Bloch, namens het college van B&W van Blaricum, aan de voorzitter van de OVB Henk van der Veen een cheque t.w.v. € 750 voor het 80-jarig jubileum ‘als dank voor jullie inzet voor de Blaricumse gemeenschap’.

Tijdens de OVB jaarvergadering in het Vitus op 21 maart 2018 is Nell Broné (op de foto samen met haar man Guus) extra in het zonnetje gezet. Al heel veel jaren zet zij zich in als vrijwilliger voor de Oranje Vereniging.