‘Invulling van de maandag tijdens de Kermisweek’
Tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2017 is er bij het bestuur door de werkgroep ‘paarden’ het verzoek ingediend om een enquête te mogen houden tijdens de komende Kermisweek over een eventuele aanpassing van de invulling van de maandag.

De Oranje Vereniging Blaricum zoekt opslagruimte / inzamelpunt voor de boeken- en rommelmarkt. Wie kan ons helpen aan een droge ruimte in Blaricum, waar boeken en kleine spullen kunnen worden afgegeven en door de vrijwilligers kunnen worden gesorteerd?

Tijdens de OVB jaarvergadering in het Vitus op 22 maart 2017 zijn (vlnr) Hennie Lanphen en Cor en Resida Hendriks extra in het zonnetje gezet. Al ruim 20 jaar zetten zij zich in als vrijwilliger voor de Oranje Vereniging.

Vrijdag 24 juni 2016 overhandigden wethouder Liesbeth Boersen (milieuzaken) en Daniël Walkot (GAD) een sponsorcheque van € 1000,- van Wecycle aan de Oranje Vereniging Blaricum.

OVB 75 jaar logoIn 1938 is het allemaal begonnen. Onderzoek in de media van toen leert ons dat er vooral feest gevierd werd onder de vlag van een Christelijke Oranjevereniging van Laren Blaricum. Onder de bezielende leiding van meneer Van Campen werd de Blaricumse Oranjevereniging opgericht. Deze meneer Van Campen wist vele mensen te bewegen om zaken te helpen organiseren in het dorp. Tegenwoordig noemen we dat ‘netwerken’. Toen twee jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het natuurlijk duidelijk dat de activiteiten werden geminimaliseerd of zelfs werden opgeschort.