Historie

Historie

De Oranje Vereniging Blaricum: 80 jaar in 2018

In 1938 is het allemaal begonnen. Onderzoek in de media van toen leert ons dat er vooral feest gevierd werd onder de vlag van een Christelijke Oranjevereniging van Laren Blaricum. Onder de bezielende leiding van meneer Van Campen werd de Blaricumse Oranjevereniging opgericht. Deze meneer Van Campen wist vele mensen te bewegen om zaken te helpen organiseren in het dorp. Tegenwoordig noemen we dat ‘netwerken’. Toen twee jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het natuurlijk duidelijk dat de activiteiten werden geminimaliseerd of zelfs werden opgeschort.
In 2018 is het 80-jarig bestaan van de Oranje Vereniging Blaricum groots gevierd.

Bevrijdingsfeesten

Na deze verschrikkelijke vijf jaren werd de draad weer snel opgepakt. Weliswaar met beperkte middelen, maar met steun van de gemeente Blaricum en natuurlijk de vele vrijwilligers, die we gelukkig nu ook nog steeds hebben. Oudere Blaricummers kunnen zich nog wel de vele grote optochten herinneren die tot 1970 elke vijf jaar werden gehouden ter gelegenheid van het vieren van de bevrijding. Na die tijd werd er een andere invulling aangegeven, zoals onder andere een fietstocht langs de Blaricumse boerderijen. In de jaren 60 van de vorige eeuw is er ook eens een Taptoe gehouden in het midden van het dorp. Eén korps van de Huizerweg, één van de Meentweg, één korps van de Dorpsstraat en één van de Torenlaan liepen al spelend naar het centrum en brachten daar gezamenlijk dezelfde melodie ten gehore. Dit was een zeer indrukwekkende gebeurtenis.

Kermis

In de jaren twintig werd ook al gefeest op het terrein nabij de Hervormde kerk. Later is het terrein op voorspraak van Aty Lindeman omgedoopt in het Oranjeweitje. Het Oranjeweitje is nu al jaren de uitvalsbasis voor de Oranjevereniging. Dat is niet altijd zo geweest. De keuring van de versierde aanspanningen gebeurde vroeger op het terrein aan de Huizerweg hoek Bergweg. Het ringsteken gebeurde toen op de Dorpsstraat op de hoogte waar nu het Kruidvat is. Toen de kermis nog aan het Bierwegpaadje was, vond het ringsteken plaats aan de Naarderweg. Later is het ook nog gehouden aan de Schapendrift ter hoogte van het Sportpark ‘Oostermeent’. Nu vindt dit festijn al jaren lang plaats aan de Kerklaan.

Vuurwerk

Dit jaarlijks terugkerend spektakel trekt op de zaterdag voor de kermis grote aantallen mensen naar ‘Rust Wat’. Dit is niet altijd zo geweest. Tot in de jaren zestig werd het vuurwerk op de verjaardag (29 juni) van prins Bernhard gehouden. Omdat toen de kans op droogte groot was, waardoor het vuurwerk gevaar voor de vele rieten daken in de buurt werd, is het verplaatst naar eind augustus en de locatie Rust Wat. Brand is nog steeds een risico, maar door de strakke regelgeving, die duidelijk is aangescherpt na de vuurwerkramp in Enschede, wordt alles in goede banen geleid door de vrijwillige Brandweer.

Sinterklaas

Welke Oranjevereniging in Nederland organiseert de intocht van Sinterklaas? Ja juist, die in Blaricum. Bijna overal doet de plaatselijke middenstand dit, maar in Blaricum niet. Wie heeft er als kind niet genoten van deze jaarlijks in november terugkerende gebeurtenis. Later met je eigen kinderen en sommige alweer met hun klein- en zelfs achterkleinkinderen. Hulde ook voor het team dat er elk jaar weer iets moois van weet te maken.

Oude foto’s of films

Het is zeker niet denkbeeldig dat er mensen zijn die meer weten van de historie van de OVB en misschien wel in het bezit zijn van oude foto’s of filmpjes; dat zou prachtig zijn. Wij houden ons aanbevolen om die te mogen gebruiken.

Feest 75 jaar OVB: 1938 - 2013

Het bestuur heeft deze verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanaf woensdag 22 mei tot en met zondag 26 mei 2013 heeft heel Blaricum en omstreken kunnen genieten van een zeer gevarieerd programma. Voor iedereen was er er wel een activiteit die hem of haar aansprak: het kinderfeest, de seniorenmiddag, de theateravond, het stalfeest, de meerkamp, het jubileumfeest, de oecumenische dienst, de dorpsbrunch en de oranjeloop: alle feestelijke activiteiten op het Oranjeweitje waren een groot succes. Gerbe van der Woude heeft bij alle festiviteiten prachtige foto’s gemaakt. Je staat er vast en zeker ook op! Om alle activiteiten van de Oranje Vereniging Blaricum te organiseren, is er veel hulp nodig. Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. OVB 75 jaar logo

De OVB: 80 jaar in 2018

In 1938 is het allemaal begonnen. Onderzoek in de media van toen leert ons dat er vooral feest gevierd werd onder de vlag van een Christelijke Oranjevereniging van Laren Blaricum. Onder de bezielende leiding van meneer Van Campen werd de Blaricumse Oranjevereniging opgericht. Deze meneer Van Campen wist vele mensen te bewegen om zaken te helpen organiseren in het dorp. Tegenwoordig noemen we dat ‘netwerken’. Toen twee jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het natuurlijk duidelijk dat de activiteiten werden geminimaliseerd of zelfs werden opgeschort.

In 2018 is het 80-jarig bestaan van de Oranje Vereniging Blaricum groots gevierd . Bekijk hier alle activiteiten.

Logo-OVB-80-jaar.jpg