Inschrijven en reglement ringsteken losse paard of pony

U kunt zich op de ZATERDAG ter plekke inschrijven voor deelname aan het Ringsteken.
Voor ongezadelde pony's vanaf 9.00 uur en voor ongezadelde paarden vanaf 10.30 uur.

 

Veiligheidsreglement Ringsteken Losse Paard/Pony
• U dient te beschikken over voldoende rijvaardigheid voor het ringsteken op het losse paard/pony;
• U dient gebruik te maken van goed materiaal;
• Draag een goed passende cap voor uw eigen veiligheid;
• Deelname is geheel voor eigen risico;
• Vanwege de risico’s voor deelnemers en publiek dient u op een verantwoorde wijze te rijden en andere deelnemers of het publiek niet in gevaar te brengen;
• Deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor verlies of voor door hen veroorzaakte schade aan (eigendommen van) derden;
• U dient in het bezit te zijn van een geldige W.A.-verzekering met dekking voor  paard en pony;
• De organisatie is gemachtigd deelnemers uit te sluiten als zij van oordeel is dat deelnemers niet voldoen aan de gestelde eisen van rijvaardigheid, materiaal of veiligheid (het dragen van een cap);
• Aanwijzingen van de organisatie dienen direct te worden opgevolgd;
• Voor en tijdens het ringsteken mag geen alcohol worden genuttigd, op straffe van uitsluiting;


Wedstrijdreglement Ringsteken
• Er wordt gestart met een proefronde voor alle deelnemers;
• Daarna moet iedere deelnemer driemaal steken;
• De ring moet volledig aan de stok worden gestoken (laat dit goed zien!) en dan pas worden afgeworpen op straffe van afkeuring van de poging;
• Een deelnemer neemt deel met één paard/pony;
• Er mag niet van paard/pony worden gewisseld;
• Het eventuele kampen geschiedt op aanwijzing van de organisatie;
• Er dient met voldoende gang onder de ring door te worden gereden;
• Een deelnemer die in geval van een waarschuwing nogmaals te langzaam onder de ring doorrijdt wordt gediskwalificeerd.

De Oranjevereniging Blaricum wenst u veel succes en rij- en steekplezier!

Reglement Touwtrekken »